Kent u uw omgeving, uw concurrenten en uw klanten?
Echt goed? En waar is die kennis op gebaseerd?
Een grondige analyse van deze punten helpt u bij het maken van strategische beslissingen.
Denk maar aan de inrichting, uitbreiding en eventuele overplaatsing van uw apotheek.